Agro garanti Ltd.

Phone / Fax: +359 42 248061

Sv Knyaz Boris I 115

GSM: +359 888 544029, +359 889 378061

c. Stara Zagora 6000

E-mail: agrogaranti@abv.bg